МЗ има за цел да предостави на клиентите цветове от световна класа. Изтеглете от цветна библиотека, състояща се от повече от 10,000 нюанси, цветната карта Mh осигурява избор на 400 цвят, а също и Mh предлага бърз отговор за възпроизвеждане на цветове на конец, отговарящ на вашите нужди.

Цветово измерване

За да се помогне за количественото определяне на разликите в цветовете, експертите разработиха система за измерване на цветовете. Определяйки всеки цвят на място по цвят на пространството, можем да използваме реален номер за измерване на разликата между цветовете. Налице са няколко цветни пространства.

Предимства при измерването на цветовете

В допълнение към превръщането на цвета на обект в реален брой количествено измерени разлики в цветовото измерване, той също така спомага за поддържане на цветовата консистенция, улеснява приспособяването на цветовете и цветовата комуникация. Глобалното предлагане на пазара на шивашки продукти трябва да може да осъществява незабавна комуникация с цветови формули и стандарти по целия свят. Чрез измерване на цветовете такива данни могат да бъдат предавани точно на необходимите места своевременно.

цвят