МЗ осигурява точни цветове за нуждите на клиента за специални цветови нюанси бързо. Процесът започва с експертни цветови екипи и най-съвременно оборудване за измерване на цветовете. Клиентските изисквания за цвят се предават на Mh във физически проби или се предават по електронен път за съвпадение. И насипно състояние са точно съвпадащи с цвета на пробата с Mh Color Measurement System.

Усъвършенствана инфрачервена защита

Усъвършенствана инфрачервена защита

Няма автоматична система за измерване на тубулно боядисване

Няма автоматична система за измерване на тубулно боядисване

Полуавтоматична система за разпръскване на прах

Полуавтоматична система за разпръскване на прах

Система за автоматично подаване и транспортиране на течности

Система за автоматично подаване и транспортиране на течности